{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Monom

Monom är den enklaste formen av polynom. De innehåller endast en term, t.ex. -8x9,x2och6x. \text{-}8x^9, \quad x^2 \quad \text{och} \quad 6x.