Villkor för funktioner

I en funktion kan varje xx-värde endast ge ett yy-värde. Däremot kan olika xx-värden ge samma yy-värde. I grafen nedan ger exempelvis xx-värdena 2-2 och 22 båda yy-värdet 44.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}