Upprepade procentuella förändringar

En procentuell förändring beräknas genom att multiplicera ett tal med en förändringsfaktor. Om fler ökningar eller minskningar sker, multipliceras resultatet av den första förändringen med ytterligare förändringsfaktorer. Detta kallas för upprepade procentuella förändringar. Exempelvis skrivs en minskning av xx med 30%30 \, \% som x0.7.x \cdot 0.7. Om det följs av en ökning med 50%50 \, \% kan man skriva x0.71.5. x\cdot 0.7 \cdot 1.5. Multiplicerar man 0.7 med 1.5 får man den totala förändringsfaktorn som i det här fallet blir 1.051.05, dvs. xx har ökat med 5 %. Man måste alltså inte veta vad xx är för att avgöra den totala procentuella förändringen.

Lika stora procentuella förändringar

Är de procentuella förändringarna lika stora kan man skriva den totala förändringen som en potens. Exempelvis kan en ökning med 45 % tre år i rad skrivas som 1.451.451.451.45\cdot1.45\cdot1.45 vilket är samma sak som 1.453.1.45^3.