Algoritm

För att subtrahera ett tal från ett annat kan man göra en uppställning. Då ställer man talen ovanför varandra, så att positionerna matchas: ental ovanför ental, tiotal ovanför tiotal, osv. Det ser ut så här:
Sedan subtraherar man talen kolumn för kolumn, från höger: 656-5 är 11, medan 494-9 är mindre än noll. Eftersom fyran är för liten så lånar man från talet till vänster. Trean blir då en tvåa, och 44 ökar med 1010 till 1414.
65=1\textcolor{blue}{6}-\textcolor{green}{5} = 1
Låna från 33
149=5\textcolor{blue}{14}-\textcolor{green}{9} = 5
20=2\textcolor{blue}{2}-\textcolor{green}{0} = 2

Alltså är 34695=251.346 - 95 = 251.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}