Algoritm

För att subtrahera ett tal från ett annat kan man göra en uppställning. Då ställer man talen ovanför varandra, så att positionerna matchas: ental ovanför ental, tiotal ovanför tiotal, osv. Det ser ut så här:

Sedan subtraherar man talen kolumn för kolumn, från höger: 656-5 är 11, medan 494-9 är mindre än noll. Eftersom fyran är för liten så lånar man från talet till vänster. Trean blir då en tvåa, och 44 ökar med 1010 till 1414.

Låna från 33

Alltså är 34695=251.346 - 95 = 251.