{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Notation inom geometri

Geometri innehåller en hel del speciella tecken och symboler som är bra att känna till.

Notation

Trianglar: \triangle

En triangel kan betecknas med symbolen \triangle följt av bokstäverna vid dess hörn. Triangeln nedan benämns alltså ABC\triangle ABC. En viss sida i en triangel kan anges med sidans start- och slutpunkt, t.ex. sidan mellan hörn AA och BB kallas AB.AB.

Notation geometri 122938.svg
Visa mer

Notation

Vinklar: \wedge eller \angle

För att namnge en vinkel används tecknet \wedge eller ibland \angle, följt av en bokstav. Exempelvis kan den röda vinkeln i triangeln betecknas B.\wedge B.

Notation geometri 121346.svg

Om en linje dras från B\wedge B mot sidan ACAC delas vinkel BB i två mindre vinklar. Nu är det inte längre entydigt vad som är B\wedge B. Menar vi den blå vinkeln som bildades i figuren nedan kallar man den ABD\wedge ABD: man utgår ifrån hörn AA, följer vinkelbenet mot BB och sedan till hörn D.D. På motsvarande sätt kan man kalla hela den röda vinkeln för ABC\wedge ABC och den gröna DBC\wedge DBC .

Notation geometri 442215.svg
Visa mer

Notation

Lika stora sidor eller vinklar: |, || eller |||

Är två eller fler sidor lika stora kan man markera att de är det med ett streck genom sidornas mittpunkter: |. Finns det fler sidor som är lika stora markeras dessa med två streck: ||, nästa med tre osv. Samma notation används för att markera vinklar som är lika stora. I figuren är den blå och gröna triangeln likbenta vilket innebär att två sidor och basvinklarna i respektive triangel är lika.

Notation geometri lika 12234.svg
Visa mer