Fördjupning

Grafisk tolkning av definitions- och värdemängd

Man kan bestämma en funktions definitions- och värdemängd utifrån funktionens graf. Exempelvis har funktionen ff i figuren