Förenkla termer av samma slag

När man förenklar algebraiska uttryck går det bara att slå ihop termer av samma slag, vilket innebär termer som innehåller samma variabler. I uttrycket 2x2+2xx22+x+5 2x^2+2x-x^2-2+x+5 finns det tre sorters termer. Det finns två termer som innehåller x2x^2, dvs. en kvadrerad variabel. Det finns också två termer med bara ett xx, som då är en annan slags term och kan inte kombineras med x2x^2. Sedan finns det även två konstanttermer. Nedan har dessa olika sorters termer markerats, inklusive tecknet som står framför dem.

Forenkla algebraiskt uttryck1.svg

När man förenklar uttryck av samma slag adderas koefficienterna framför variablerna. Har man två xx och lägger till ytterligare ett xx har man ju tre xx, alltså 2x+x=3x2x + x = 3x. Förenklat blir då uttrycket ovan 2x2+2xx22+x+5=x2+3x+3. 2x^2+2x-x^2-2+x+5 = x^2 + 3x + 3.