Exponentialfunktioner som modeller

Exponentialfunktioner används för att beskriva procentuella förändringar. De definieras av startvärdet och den förändringsfaktor som avgör hur startvärdet ökar eller minskar.

Allmän exponentialfunktion

Genom att tolka och identifiera startvärde och förändringsfaktor kan många processer i naturen och vardagslivet beskrivas med exponentialfunktioner, t.ex. mängden av ett ämne som sönderfaller, pengar på banken och temperaturen hos något som svalnar. Om dessa fenomen beskrivs med exponentialfunktioner kan man göra förutsägelser om hur det kommer se ut i framtiden, men också hur det kan ha sett ut tidigare.