Det här är en översatt version av sidan Misc:Ekvationssystem som modeller. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Simultaneous Equations as Models

Many problems can be solved using simultaneous equations. The methods used for solving these problems are as follows:

  1. Identify unknown values and give them variable names.
  2. Create relationships between variables.
  3. Create simultaneous equations from these relationships.
  4. Solve the simultaneous equations and interpret the results.

It is important to remember that you need to have the same number of equations as you have of unknown variables in order to be able to solve a system of equations. It is is even important to make sure that they represent different relationships.