Algoritm

En metod för att dividera två tal är kort division. Man tar då varje siffra i täljaren och ser hur många gånger som nämnaren får plats i den. Vi kan till exempel ta 785785 delat på 33. 33 går två gånger i 77, eftersom 3+3=63+3 = 6. Det gick inte jämnt ut, 66 är ju 11 steg ifrån 77. Det heter att vi får rest 11. Restsiffran läggs intill nästa siffra i täljaren, så i nästa steg ser vi hur många gånger 33 går i 1818.

7853\dfrac{\textcolor{blue}{7}85}3
33 går 22 gånger i 77, rest 11
71853=2\dfrac{\bcancel 7\,^{\textcolor{blue}{1}}\textcolor{blue}{8}5}3 = 2
33 går 66 gånger i 1818, rest 00
71853=26\dfrac{\bcancel 7\bcancel{^{1}8}\textcolor{blue}{5}}3 = 26
33 går 11 gång i 55, rest 22
718523=261\dfrac{\bcancel 7\bcancel{^18}\bcancel{5}\,^{\textcolor{blue}{2}}}3 = 261

Nu när vi använt täljarens alla siffror men ändå har rest kvar måste vi lägga till ett decimaltecken. Restsiffran "förväntar sig" att stå intill en annan siffra, och den siffran blir nu noll när inget annat står där.

7185.203=261\dfrac{\bcancel 7\bcancel{^18}\bcancel{5}.\, ^{\textcolor{blue}{2}}\textcolor{blue}{0}}3 = 261
33 går 66 gånger i 2020, rest 22
7185.20203=261.6\dfrac{\bcancel 7\bcancel{^18}\bcancel{5}.\bcancel{^20}\, ^{\textcolor{blue}{2}}\textcolor{blue}{0}}3 = 261.6
33 går 66 gånger i 2020, rest 22
7185.2020203=261.66\dfrac{\bcancel 7\bcancel{^18}\bcancel{5}.\bcancel{^20}\,\bcancel{^20}\, ^{\textcolor{blue}{2}}\textcolor{blue}{0}}3 = 261.66
33 går 66 gånger i 2020, rest 22
7185.202020203=261.666\dfrac{\bcancel 7\bcancel{^18}\bcancel{5}.\bcancel{^20}\,\bcancel{^20}\,\bcancel{^20}\, ^{\textcolor{blue}{2}}\textcolor{blue}{0}}3 = 261.666

Vi har fastnat i ett upprepande mönster! Antalet sexor kommer aldrig ta slut, så decimalföljden blir oändligt lång.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}