Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Andragradsfunktioner som modeller

Andragradsfunktioner kan beskriva många saker i verkligheten, t.ex. en kastparabel. Exempelvis kan en andragradsfunktion beskriva hur en kula rör sig efter att den har stötts.

Shotputter.svg

Det kan därför vara intressant att undersöka hur några av andragradskurvans egenskaper kan tolkas i en verklig situation.

Kurvans extremvärde

Andragradskurvans extremvärde är det största eller minsta värdet för funktionen. Det kan vara den högsta höjden över marken för kulan som kastas.

Skärningspunkten med yy-axeln

Där kurvan skär yy-axeln tolkas ofta som en kaströrelses början, och kan därför avläsas som starthöjden över marken när kulan kastas.

Eventuella nollställen

Grafens ena nollställe representerar ofta den punkt då kulan slår i marken, vilket gör det möjligt att beräkna kastets längd.