Algoritm

För att addera två tal för hand ställer man det ena ovanför det andra, så att positionerna matchas: ental ovanför ental, tiotal ovanför tiotal, osv. Säg t.ex. att vi ska addera 277277 och 6161. Uppställningen ser ut så här.
Därefter adderar man kolumn för kolumn, från höger: 1+71+7 blir 88, och 6+76+7 blir 1313. Resultaten skrivs under talen som adderats, och får man ett tvåsiffrigt tal flyttas tiotalet till kolumnen framför.
1+7=8\textcolor{blue}{1}+\textcolor{blue}{7}=8
6+7=13\textcolor{blue}{6}+\textcolor{blue}{7}=13
1+2=3\textcolor{blue}{1}+\textcolor{blue}{2}=3

Alltså är 61+277=33861+277 = 338.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}