Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Regel

Absolutbelopp som avstånd

Man kan tolka absolutbeloppet av ett tal som avståndet mellan 00 och det talet på en tallinje. Till exempel är 3|3| avståndet mellan 00 och 3,3, och -3|\text{-}3| är avståndet mellan 00 och -3.\text{-}3.

Tallinje som visar absolutbeloppen av -3 och 3

Absolutbeloppet av en differens, som ab,|a-b|, anger avståndet mellan talen aa och b.b.

Tallinje som visar absolutbeloppet av a-b

Exempelvis är 57|5-7| avståndet mellan 55 och 7.7. Eftersom även 75|7-5| är avståndet mellan samma tal gäller det att ab=ba. |a-b|=|b-a|.

Absolutbeloppet av en vektor

Absolutbeloppet av en vektor v,\vec{v}, alltså v,|\vec{v}|, tolkas som vektorns längd.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}