Utfallsrum, utfall och händelse

Memo Utfall utfallsrum handelse.svg