Teckenväxling: Addition och subtraktion

5+(+3)=5+35+(+3) = 5+3 5(+3)=53 5-(+3) = 5-3
5+(-3)=53 5+(\text{-}3) = 5-3 5(-3)=5+35-(\text{-}3) = 5+3