SI-grundenheter

SI-systemets grundenheter
Storhet SI-enhet
Sträcka m
Temperatur K
Tid s
Massa kg
Substansmängd mol
Elektrisk ström A
Ljusstyrka cd