{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

SI-grundenheter

SI-systemets grundenheter
Storhet SI-enhet
Sträcka m
Temperatur K
Tid s
Massa kg
Substansmängd mol
Elektrisk ström A
Ljusstyrka cd