{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Delbarhetsregler

Delbarhetsregler
Tal är delbara med... om...
2 2 Talets slutsiffra är 0,2,4,60,2,4,6 eller 88.
3 3 Talets siffersumma är delbar med 3.3.
4 4 De två slutsiffrorna är ett tal delbart med 4.4.
5 5 Talet slutar på 55 eller 0.0.
6 6 Talet är delbart med både 22 och 3.3.
7 7 Det är komplicerat.
8 8 Talet är delbart med både 22 och 4.4.
9 9 Talets siffersumma är delbar med 9.9.