Medelvärde

Ett medelvärde är ett lägesmått som anger genomsnittet för ett antal värden. Det beräknas genom att addera alla värden och sedan dividera summan med antalet värden.

Medelvärde=Summa av värdenAntal värden\text{Medelvärde}=\dfrac{\text{Summa av värden}}{\text{Antal värden}}

Detta kan liknas vid att värdena fördelas om och delas upp i lika stora högar. Vad är medelvärdet av tornens höjder exempelvis? Det är den höjd tornen får om man placerar om blocken så att alla torn har samma höjd.

Illustrera medelvärde

Återställ

Alla torn har då höjden 4,4, och därför är medelhöjden 4.4. Om höjderna betecknas x,x, brukar man ibland beteckna medelvärdet som x¯.\bar{x}. Tornes medelhöjd kan alltså skrivas som x¯=4.\bar{x}=4.