{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Med avseende på

Uttrycket "med avseende på" anger vad som ska hanteras som variabler respektive konstanter då det finns fler än en okänd. Om man exempelvis löser ekvationen s+r=5 s+r=5 med avseende på ss betraktas rr som en konstant och lösningen blir s=5r.s=5-r. Om man löser ekvationen med avseende på rr blir lösningen istället r=5s.r=5-s. Oftast används uttrycket dock i samband med deriverering och integrering av funktioner. T.ex. kan man derivera funktionen y=x2+2a y=x^2+2a med avseende på x.x. Detta betyder att allt utom xx ska tolkas som konstanter, och derivatan blir då enligt deriveringsreglerna y=2x.y'=2x. Derivatan med avseende på aa blir istället y=2.y'=2. Vid integrering anger integrationsvariabeln vad det är man ska integrera med avseende på.