{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Marginalkostnad

Marginalkostnaden anger hur mycket det skulle kosta att tillverka ytterligare en enhet av någonting. Om produktionskostnaden för att tillverka xx st. mobiltelefoner kan beskrivas med en funktion f(x),f(x), beskrivs marginalkostnaden av derivatan f(x).f'(x). Oftast sjunker marginalkostnaden ju mer man tillverkar av någonting på grund av skalfördelar.