a=0+aa=0+a

Ett tal kan alltid skrivas om som noll plus talet. Noll lägger ju inte till något till talets värde så uttrycken är ekvivalenta, t.ex. 8=0+8. 8=0+8.