{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a=0+aa=0+a

Ett tal kan alltid skrivas om som noll plus talet. Noll lägger ju inte till något till talets värde så uttrycken är ekvivalenta, t.ex. 8=0+8. 8=0+8.