a=a+0a=a+0

Ett tal kan alltid skrivas om som talet plus noll. Att addera noll till talet gör det ju inte större, så uttrycken blir ekvivalenta, t.ex. 7=7+0. 7=7+0.