a+0=aa+0=a

Adderar vi noll till ett tal förändras inte talet värde, t.ex. 6+0=6. 6+0=6.