{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

-a=0a\text{-} a=0-a

Ett negativ tal kan alltid skrivas om som noll minus talet. Att lägga till noll gör talet varken större eller mindre, så uttrycken blir ekvivalenta, t.ex. -6=06. \text{-} 6=0-6.