{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a=a0a=a-0

Ett tal kan alltid skrivas om som talet minus noll. Att dra bort noll från talet gör det ju inte mindre, så uttrycken blir ekvivalenta, t.ex. 3=30. 3=3-0.