0=aa0=a-a

Talet 00 kan alltid skrivas om som något annat tal eller uttryck minus sig självt, t.ex. 0=66. 0=6-6.