aa=0a-a=0

Differensen av två lika stora tal är noll. 1212=0. 12-12=0.