{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Dela upp koordinater

Om koordinaterna i en vektor är differenser kan man skriva om den som en differens av andra vektorer, t.ex. (63,25)=(6,2)(3,5). (6-3,2-5)=(6,2)-(3,5).