Subtrahera vektorer

Vektorerna u\vec{u} och v\vec{v} kan subtraheras till resultanten uv\overrightarrow{u-v}: uv=uv. \vec{u}-\vec{v}=\overrightarrow{u-v}.