{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Subtrahera koordinater

Vid subtraktion av vektorer subtraheras xx-koordinaterna för sig och yy-koordinaterna för sig, t.ex. (6,3)(2,1)=(62,31). (6,3)-(2,1)=(6-2,3-1).