{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

a2+b2=(a,b)\sqrt{a^2+b^2}=|(a,b)|

Om man beräknar längden av en vektor, t.ex. v=(1,2),\vec{v}=(1,2), kan man skriva det som absolutbeloppet av vektorns koordinater: 12+22=(1,2). \sqrt{1^2+2^2}=\left|(1,2)\right|.