{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

(-a,-b)=-(a,b)(\text{-} a, \text{-} b)=\text{-} (a,b)

Om koordinaterna i en vektor båda är negativa kan minustecknet brytas ut framför koordinatformen. (-4,-7)=-(4,7). (\text{-} 4,\text{-} 7)=\text{-} (4,7).