{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

-(a,b)=(-a,-b)\text{-} (a,b)=(\text{-} a, \text{-} b)

Står det ett minustecken framför koordinatformen för en vektor kan man skriva om detta genom att sätta in minustecknet framför både xx- och yy-koordinaten. -(4,6)=(-4,-6). \text{-} (4,6)=(\text{-} 4,\text{-} 6).