(ab,ac)=a(b,c)(ab,ac)= a \cdot (b,c)

Om koordinaterna i en vektor innehåller en gemensam faktor kan denna brytas ut. (52,54)=5(2,4). ({\color{#0000FF}{5}} \cdot 2,{\color{#0000FF}{5}}\cdot 4)={\color{#0000FF}{5}}\cdot (2,4).