(a,b)±(c,d)=(a±c,b±d)(a,b)\pm(c,d)=(a \pm c,b \pm d)

När två eller flera vektorer adderas och/eller subtraheras beräknas resultantens koordinater genom att lägga ihop xx- och yy-koordinater på samma sätt som vektorerna läggs ihop, t.ex. (2,4)+(6,0)(8,3)=(2+48,4+03)=(-2,1). (2,4)+(6,0)-(8,3)=(2+4-8,4+0-3)=(\text{-}2,1).