Dela upp vektorer

Resultanten kan delas upp i komposanterna u\vec{u} och v\vec{v}: