Addera koordinater

Vid addition av vektorer adderas xx-koordinaterna för sig och yy-koordinaterna för sig, t.ex. (3,5)+(2,7)=(3+2,5+7). (3,5)+(2,7)=(3+2,5+7).