ab=ab \left|a\cdot\vec b\right|=\left|a\right|\cdot\left|\vec b\right| ab=ab \left|a\cdot\vec b\right|=\left|a\right|\cdot\left|\vec b\right|

Absolutbeloppet av en produkt kan skrivas som produkten av absolutbeloppen, t.ex. 6v=6v. \left| 6 \cdot \vec v \right|=\left|6\right| \cdot \left|\vec v \right|.