Vänd olikhet & byt tecken

Man kan byta tecken på alla termer i en olikhet genom att multiplicera med -1\text{-} 1. Som alltid när man multiplicerar med ett negativt tal måste man då även vända olikheten. Exempelvis kan -x3skrivas somx-3. \text{-} x \leq 3 \quad \text{skrivas som} \quad x \geq \text{-} 3.