Vänsterled

I ekvationen 2x=32x=3 utgör 2x2x vänsterled. Vänsterledet anger alltså uttrycket vänster om likhetstecknet i en ekvation och brukar förkortas VL. På motsvarande sätt står HL för högerled, vilket är 33 i det här fallet.