{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Utveckla med andra kvadreringsregeln

När ett uttryck på formen (ab)2(a-b)^2 ska utvecklas kan man använda andra kvadreringsregeln: (ab)2=a22ab+b2. (a-b)^2=a^2-2ab+b^2. Exempelvis blir (x3)2=x26x+9. (x-3)^2=x^2-6x+9.