{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Utveckla med första kvadreringsregeln

När ett uttryck på formen (a+b)2(a+b)^2 ska utvecklas kan man använda första kvadreringsregeln: (a+b)2=a2+2ab+b2. (a+b)^2=a^2+2ab+b^2. Exempelvis blir (x+3)2=x2+6x+9. (x+3)^2=x^2+6x+9.