Beräkna tangens av båda led

Om två uttryck är lika med varandra kommer även likheten att gälla om man beräknar tangens av båda led. Om t.ex. 3x=93x=9 kommer även tan(3x)=tan(9) \tan(3x)=\tan(9) att gälla.