{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Ta bort parentes

Om en parentes adderas till ett annat uttryck kan man ta bort den utan att värdet ändras, t.ex. 5+(23)=5+23. 5 + (2-3) = 5 + 2- 3. Om man enbart har multiplikation i och utanför en parentes kan man också plocka bort den, eftersom det inte spelar någon roll i vilken ordning man multiplicerar: (48)7=487. (4\cdot8)\cdot7=4\cdot8\cdot7.