2a=a+a2a=a+a

Produkten 2a2a betyder att det finns 2 stycken aa:n. Det kan man skriva som en summa, t.ex. 26=6+6. 2\cdot 6=6+6.