a+a=2aa+a=2a

Om två likadana tal eller uttryck läggs ihop har man 22 av dem, vilket man kan skriva som "22 gånger uttrycket", t.ex. 4x+4x=24x. 4x+4x=2\cdot 4x.