Subtraktion av två positiva tal

Att subtrahera ett positivt tal är detsamma som att subtrahera talet direkt, eftersom vi då får två olika tecken på rad vilket ger minus. 9(+7)=97. 9-(+7)=9-7.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}