Subtraktion i olikheter

I olikheter måste man göra samma sak i båda led för att inte bryta likheten. Subtraherar man ett tal från ena ledet måste man alltså även subtrahera samma tal från andra ledet. I nedanstående exempel subtraherar vi 3 från båda led i olikheten 8x+3>198x+3>19 vilket gör att vi kan stryka +3+3 i vänsterledet. 8x+33>1938x>16. 8x+3{\color{#FF0000}{\,-\,3}}>19{\color{#FF0000}{\,-\,3}} \quad \Leftrightarrow \quad 8x>16.