Dela upp bråk

För att kunna adderas eller subtrahera bråk måste bråken ha samma nämnare. Exempelvis kan x7\frac{x}{7} och 27\frac{2}{7} adderas, vilket ger summan x+27.\frac{x+2}{7}. Omvänt kan ett bråk även delas upp i en summa av bråk, där alla har samma nämnare: x+27=x7+27. \dfrac{x+2}{7}=\dfrac{x}{7}+\frac{2}{7}.