{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv som potens

Ibland vill man skriva ett tal på potensform. Talet 1616 kan exempelvis skrivas som 424^2 eller 242^4. Det finns oändligt många alternativ, men oftast vill man ha en specifik bas eller exponent.